Nyhetsbrev nr 20, från Seniorkonsult Direkt i december 2020. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Nya specialister

Inredningsdesigner Annette Eriksson, Dina Rum Stockholm, har gått med i vårt nätverk.

Annette har mer än 20 års erfarenhet som stylist och inredningsdesigner.

Hon anlitas såväl privat som av företag och driver bloggen annettesskimmer.se.

Välkommen Annette! 


Interimschef och kommunikationsrådgivare, Cecilia Ahlgren Fries, Ameni Business Consulting AB, har gått med i vårt nätverk.

Cecilia har mer än 25 års erfarenhet som chef inom marknad, kommunikation och affärsutveckling från ägarledda företag och globala organisationer.

Hennes specialistkompetens är förändringsledning; att se vilken organisation och spetskompetens som krävs för att öka närvaro och försäljning via digitala kanaler och plattformar. 

Välkommen Cecilia! 


På gång hos Anne

Framsida Bid Enköping Nulägesanalys
Framsida Nulägesanalys BID Enköping

Sveriges närmaste stad – Enköping – satsar på att bli "Årets Stadskärna" senast 2025.

I arbetet deltar en av våra specialister, Anne Nilsson, som är BID-manager i Enköping med fokus på nulägesanalys och affärsplan.

Nyligen presenterades nulägesanalysen inom ramen för den plats-utvecklingsprocess som just nu pågår. Heja Anne!

Läs mer …


Ny bok om vårt immunförsvar

Bokomslag "Bättre immunförsvar på 21 dagar" av Aseem Malhotra
Bokomslag "Bättre immunförsvar på 21 dagar" av Aseem Malhotra

Den brittiske läkaren, Aseem Malhotra, har skrivit en bok om hur vi kan bli metabolt friskare och hur vi kan öka vår motståndskraft mot infektioner.

Några få men viktiga förändringar av kost, motion och livsstil kan ha en revolutionerande betydelse för vår metabola hälsa, redan efter en kort tid. 

Boken är översatt av en av våra specialister, Elisabet Flodin, och Inger Lernevall. 

Läs mer...


Nya samarbeten

Flera av specialisterna i nätverket har inlett samarbeten. Auktoriserad redovisningskonsult, Åsa Fontana och varumärkes-utvecklare, Åsa Neumann är ett exempel. 

Åsa Fontana har numera sitt kontor i Kvicksund och har nyligen rekryterat två nya medarbetare. Många företagsfrågor är just nu relaterade till den pågående pandemin.  


Ha en fridfull jul

Eken, fotograf: Sven G Nilsson
Eken, fotograf: Sven G Nilsson

& ett virusfritt, Gott Nytt År, hälsar Eva & Pia

Maria: Tusen äppelträd och odling för hushållning ingår i min plan

Mathantverkare Maria Printz, Seniorkonsult Direkt
Mathantverkare Maria Printz

Maria Printz är mathantverkare, kock och bagare och driver Prinsen kommer sedan flera år tillbaka. Hon har fått många utmärkelser genom åren, är en välkänd profil i Sörmland och är en av Tre Kockar i Sörmland tillsammans med mathantverkare Patrik Arneke och Lasse Dahlén.

Vi har ställt henne följande frågor:

Du har jobbat med mat och livsmedelsråvaror under större delen av ditt liv. Vad ser du framför dig som de största utmaningarna i Sverige när det gäller vårt sätt att se på våra inhemska livsmedel?

Det är utan tvekan lönsamheten i primärproducentleden som är bekymret. Vi har fantastiska förutsättningar för att producera MERA SVENSK MAT men kostnadsbilden har ökat lavinartat och den nya generationen bönder ser inte affärsplanerna klart. Samtidigt får vi fler och fler små producenter som bildar kluster och är betydelsefulla som lokala noder, både för produktion och konsumtion och arbetstillfällen.

Det är mycket positivt att producent och konsument närmar sig varandra genom t ex REKO-ringar där förståelsen för produktionsvillkoren blir tydlig. Det går inte att sälja dåliga varor på reko! Det går heller inte att köpa maten för ett pris under det värde producenten sätter på sin produkt, på sitt levebröd.

Finns det några politiska initiativ du saknar inom ditt ämnesområde i Sverige?

Jag tycker det måste bli lönsamt att odla mat på produktiv åkermark, som skall ätas i Sverige i stället för att låta mark vara overksam och uppbära EU stöd för det. EUs jordbrukspolitik är snårig och okänd för de flesta konsumenter. Om jag vore minister skulle jag genomdriva en förklaringsnyckel för hur systemet är tänkt att fungera så konsumenten aktivt kan välja med plånboken. Den offentliga maten skulle få nationella riktlinjer med höga kvoter svenskproducerade råvaror. Detta skall inte regleras av kommunerna. 


Vad har du för spännande framtidsplaner med ditt eget företagande som du kan delge oss?

Jag har landat i att fokus ligger på att utveckla min egen fastighet på Selaön. Jag förbereder mark för en äppelplantering med tusen träd som jag tänker skall bli grunden även för en besöksgren kring sörmländska äpplen. Jag planerar också att upplåta mark för ett odlingskollektiv, alltså en typ av koloniträdgård, fast på landet. Jag ser gärna en ny gemenskap som bygger på odling av mat för hushållning. Mera liv och rörelse på gården skapar också underlag för det jag arbetat med hela mitt liv, mat och dryck.

Maria är en handlingskraftig entreprenör. Det hon genomför är genuint, håller hög kvalitet och inspirerar andra.


Ing-Mari Janzon i animerad form

Körrepetition i Coronatid med Resonans
Körrepetition i Coronatid med Ing-Mari Janzon, Resonans

Vår specialist, Ing-Mari Janzon finns nu också i animerad form.  

Hon har nyligen flyttat till Varberg och har hela Sverige som arbetsplats.

Ing-Mari erbjuder en rad tjänster inom personlig utveckling så som enskild sångträning, kurser i röst och retorik. 

Se den animerade filmenLäs mer om Ing-Maris tjänster.


Tre Kockar i Sörmland erbjuder decemberkalas på låda

Tre Kockar i Sörmland är Patrik Arneke, Maria Printz och Lasse Dahlén
Tre Kockar i Sörmland, fr.v: Patrik Arneke, Maria Printz & Lasse Dahlén. Bild: aleby.com

Nu i december erbjuder Tre Kockar i Sörmland två jullådor, fullproppade med lokalt lagade rätter, så att du bara behöver duka bordet och tända ljusen. Det är en av våra specialister, mathantverkare Maria Printz, samt hennes vänner Patrik Arneke och Lasse Dahlén, som står för mathantverket.

Läs mer om vad lådorna innehåller, pris, beställningsinfo etc. 


Seniorkonsult Direkt är ett rikstäckande nätverk av erfarna specialister som är företagare med minst tio års erfarenhet inom sin specialistkompetens. På seniorkonsultdirekt.se når du specialistkompetens snabbt.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i Seniorkonsult Direkt eller för att du har visat intresse för nätverket Seniorkonsult Direkt. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter