Problem att visa inbjudan? Se det i webbläsaren.

Varmt välkommen till en seminariedag med temat

Våld, missbruk och intersektionalitet


Den här dagen är till för Dig som möter människor med beroendeproblematik och som är, har varit eller riskeras att utsättas för våld i nära relationer. Föreläsarna bjuder Dig på gedigen kunskap och erfarenhet utifrån ett strukturellt och individuellt perspektiv.


Onsdag 18 november kl 8.30-16.00
Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

 

8.30-9.00 Registrering och kaffe

9.00-11.00 Emilia Åkesson: Vad är intersektionalitet och hur kan ett intersektionellt perspektiv hjälpa oss att förstå våld i nära relationer? Hur kan normer skapa särskild sårbarhet för personer utsatta för våld? Hur kan vi arbeta för att motverka normativt bemötande i praktisk verksamhet?

11.15-11.45 Veronika Augustsson & Maria Dahl Karlgren: Linköpings Stadsmissions arbete med våld i nära relationer.

11.45-13.00 Lunch

13.00-14.30 Carin Holmberg: Begreppet intersektionalitet diskuteras och appliceras på gruppen våldsutsatta kvinnor i missbruk. Förslag på tänkesätt och arbetsmetoder.

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Oliver Strand & Carina Wrangebo: Partnervåld och hedersrelaterat våld i hbtq-personers relationer. En beskrivning av det arbete RFSL:s Boj gör, vilka vi träffar och vilket våld som drabbat dem.


Emilia Åkesson

Utbildare och metodutvecklare på Amphi Produktion. Lärare med masterexamen i intersektionell genusvetenskap. Lång erfarenhet inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, bl a som utbildare på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Veronika Augustsson

Tf enhetschef för Linköpings Stadsmissions skyddade boende för kvinnor med beroendeproblematik, fil.kand genusvetenskap, fil.mag samhälls- och kulturanalysprogramet, psykoterapi 1, avancerad nivå, 10 års erfarenhet av arbete med våld i nära relationer.

Maria Dahl-Karlgren

Socionom, föreståndare på Linköpings Stadsmissions behandlingshem Oasen för kvinnor med beroendeproblematik som ofta upplevt våld i nära relationer. Lång erfarenhet av att arbeta behandlande med barn, ungdomar och vuxna.

Carin Holmberg

Fil dr sociologi, feminist, författare. Har skrivit artiklar och böcker som "Varför går hon?" "Hatbrott och familjevåld", "Våldsamt lika och olika, mäns våld mot missbrukande kvinnor".

Oliver Strander

Brottsofferstödjare på RFSL:s brottsofferjour. Psykolog med bakgrund inom hbtq- och asylrättsrörelsen.

Carina Wrangebo

Brottsofferstödjare på RFSL:s brottsofferjour. Socionom, praktiker med erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor och vuxna med beroendeproblematik


Pris: 595 kr/person inkl lunch och två fika 
(Vi är momsbefriade.)

Medlem i KIM-nätverket?
Den 19 november bjuder vi in till KIM-konferens - läs mer här!


Linköpings Stadsmission, Ågatan 3, 582 22 Linköping, tfn 013-26 38 50
www.linkopingsstadsmission.se

facebooklinkedin

Du har fått inbjudan för att vi tror att du har intresse av dessa frågor. Vill du inte ha fler inbjudningar klicka här

Sent with Get a Newsletter