Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här


Nyhetsbrev februari 2018


Missa inte

Skriv in din e-postadress och få de senaste nationella nyheterna direkt i mejlen från Mynewsdesk.

Vill du ha nyheter oftare?

Gå in här och prenumerera på nyheter från cancercentrum.se


På gång:


26 mars 2018

Regionalt njurcancermöte

Tid: 10:00 - 15:00 (kaffe serveras från 09:30)
Plats: Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Läs mer här


20 april 2018

Regiondag om hjärntumörer

Tid: 10:00 - 15:00
Plats: Hotel Rådmannen, Alvesta

Läs mer här.


17 maj 2018

Utvecklingskraft cancer

Save the date!

Tid: 9:00 - 15:30
Plats: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna
Tema: "Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård"

Läs mer här.

Se vad som mer som är på gång i kalendern »


Fortsatt nej till allmän screening för prostatacancer

Socialstyrelsen meddelade den 12 februari att de även efter en förnyad bedömning rekommenderar hälso- och sjukvården att inte erbjuda alla män i åldern 50–70 år screening för prostatacancer.

Ett nationellt seminarium om remissen Screening för prostatacancer anordnas av Socialstyrelsen den 23 april i Stockholm. Det finns möjlighet att komma med synpunkter på remissen fram till den 9 maj.

Socialstyrelsen motiverar sitt beslut med att personer som bjuds in till screening inte själva har tagit initiativ till att uppsöka sjukvården, och att detta ställer höga krav på tillförlitliga vetenskapliga underlag som visar att screeningprogrammet är till nytta för befolkningen.

Läs hela artikeln här.


Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

RCC i samverkan rekommenderar landsting och regioner att koncentrera avancerad sarkombehandling till tre vårdenheter i landet. Förutsatt att landstingen beslutar i linje med rekommendationen kommer nationella vårdenheter att etableras vid Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus, med start den 1 november 2018.

Läs hela artikeln här.


Tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer

Det finns en tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer vad gäller kurativt syftande primärkirurgi samt lymfkörtelkirurgi. Det visar den nya nationella rapporten kring nivåstrukturering av peniscancer. Rapporten visar också att vårdenheterna uppfyller målnivån enligt vårdprogrammet avseende namngiven kontaktsjuksköterska. Denna rapport är den första i sitt slag och är baserad på Nationella kvalitetsregistret för peniscancer (NPECR).

Läs hela artikeln här.


Ministerbesök på Länssjukhuset i Kalmar

Den 28 februari besökte statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll länssjukhuset i Kalmar och det var cancervården som var i fokus för besöket.

Verksamhetschef Magnus Lagerlund, sjuksköterskan Tobias Fagergård och strålningsfysikern Mattias Nickel presenterade

kliniken och dess verksamhet. Cancerpatienten Paula Löfgren berättade för ministrarna om sina erfarenheter som patient.

- Jag är otroligt stolt över att få visa upp vår mycket välfungerande verksamhet inom onkologin, säger Magnus Lagerlund.

Läs hela artikeln på Landstinget i Kalmar läns hemsida.

Läs hela artikeln från Östra Småland här.

Foto: Malin Gustafsson


Socialministerns besked om cancerstrategins framtid

På Världscancerdagen 2018 presenterade socialminister Annika Strandhäll regeringens inriktning för framtidens cancervård. Hon framhöll att den befintliga cancerstrategin ska vara kvar. Dessutom ska arbetet med nationell och regional samverkan genom Regionala cancercentrum fortsätta.

 – Vi kommer under 2018 att presentera en långsiktig inriktning för regeringens arbete med att utveckla framtidens cancervård, sa Annika Strandhäll i sitt tal på Världscancerdagen.

Läs hela artikeln här.


Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Informationsbladet till patienter som ska utredas enligt standardiserat vårdförlopp är nu översatt från enkel svenska till tolv andra språk. Informationsbladet är tänkt att underlätta för vården att informera patienter om kommande utredning.

Urvalet av språk är baserat på de rekommendationer som tillämpas för översättning av sjukvårdsinformationen på 1177.se.

Informationen finns i tre filformat; pdf-version för utskrift på skrivare, högupplöst pdf-version för tryck samt InDesign-filer för möjlighet att göra lokala tillägg och anpassningar.

Läs hela artikeln här.

Ladda ner patientinformationsblad för SVF-patienter här.


SVF för cancer i urinblåsan uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna är uppdaterat, vilket även får konsekvenser för ledtidsmätningen.

Uppdateringen innebär två större förändringar: en höjning av åldersgränsen vid välgrundad misstanke och ett tydliggörande av ledtiderna vid kirurgi. 

Läs hela artikeln här.


Marie Savén, ny enhetschef på RCC Sydöst

Den 1 februari tillträdde Marie Savén tjänsten som enhetschef på RCC Sydöst.

Marie kommer närmast från Klinisk Kemi där hon arbetade som enhetschef i drygt fyra år. Innan dess var hon enhetschef inom Klinisk Patologi.

- Jag ser fram emot att arbeta på RCC – så att vi tillsammans kan skapa underlag som kan ge allt bättre stöd för att bekämpa cancer. Det känns som en trevlig arbetsplats och jag trivs redan bra med de nya kollegorna, säger Marie.


Nytt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Det första nationella vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi utformat efter RCC:s riktlinjer är nu publicerat.

Waldenströms makroglobulinemi är en ovanlig tumörsjukdom, i Sverige insjuknar ca 100 personer per år. I vårdprogrammet sammanfattas när Waldenstöms makroglobulinemi bör misstänkas och vilka remiss- och utredningsvägar som bör tas. Vårdprogrammet korrelerar mot gällande standardiserat vårdförlopp för lymfom.

Läs hela artikeln här.

Gällande vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi.


Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i januari 2018.

Vilka ändringa som den nya versionen av vårdprogrammet innehåller kan du läsa här.

Gällande vårdprogram bröstcancer.


Vårdprogram på remiss

Ett antal reviderade vårdprogram är ute på remiss.

Remissrunda 2

  • Malignt melanom
  • Tumörer i hjärna och ryggmärg

Läs mer via denna länk.


Save the date!

Utvecklingskraft cancer 17 maj 2018

Boka redan nu in Utvecklingskraft cancer 2018.

När: 17 maj 2018

Var: Kungsporten, Kungsängsvägen 25, 561 51 Huskvarna

Tema: ”Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård”

Programmet innehåller bland annat föreläsningar/workshops om Biomarkörer inom onkologi, Multidiciplinär konferens - riktlinjer i Sydöst, en modern spetspatient med mera. Fullständigt program kommer snart.


Efterforskning av saknade canceranmälningar

För att en anmälan till cancerregistret ska vara godkänd inför leverans till Socialstyrelsen måste anmälan göras både från klinik och från cytolog- eller patologlab. Anmälan ska göras för alla invasiva, precancerösa och starkt misstänkta cancerfall. I enstaka fall även för benigna/godartade tumörer beroende på ursprungslokal.

Fyra gånger om året efterhörs saknade canceranmälningar. Upptäcker man att klinisk anmälan saknas görs kontroller mot cancerregistret och brev skickas ut till berörda klinker.

Tidigare efterforskades enbart diagnoser som inte ingick i något kvalitetsregister, men i samband med att cancerregistret gick över till CanINCA (informationsnätverk om cancervården, en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning) började man efterhöra att alla diagnoser. Eftersom CanINCA är ett nationellt system införs nationella rutiner.

Första efterforskningen genomförs sex månader efter diagnos för att man ska hinna rapportera in till kvalitetsregistret. Nästa efterforskning kommer att göras den 26 mars.


Ny version av appen Cancervård

Vi har uppdaterat vår app Cancervård med de senaste vårdförloppen och vårdprogrammen samt med datum då de fastställdes. Du som har automatisk uppdatering bör redan ha fått den nya versionen.

Mobilappen har tagits fram för att öka tillgängligheten till standardiserade vårdförlopp (SVF) och nationella vårdprogram. Appen gör det enklare för vårdens medarbetare att hålla sig uppdaterade om innehållet i vårdförloppen och den senaste kunskapen om vad som utgör bästa möjliga cancervård.

Läs hela artikeln här.

Ladda ner mobilappen Cancervård.


Bli prenumerant på RCC Sydösts nyhetsbrev här

Följ utvecklingen på webben www.cancercentrum.se/sydost
och gör oss gärna till favorit!