För att visa nyhetsbrevet i webbläsaren.

Oktober 2019


Hej alla boende på Eknäs!

Styrelsen har precis haft sitt höstmöte. Vi vill med det här mejlet/brevet dela information från mötet och lyfta andra viktiga händelser som berör boende på Eknäs. Har ni tankar eller frågor får ni gärna återkomma till styrelsen.

Hösten har gjort sitt intåg och vi påminns om att vintern snart är här och därmed dags att förbereda dels våra egna fastigheter men även våra gemensamma anläggningar som tex bryggor vid höstens arbetsdag den 2 november, mer om det längre ner.

 

Vägarna och vinterunderhåll
Styrelsen har fått frågor hur vinterunderhållet med plogning och sandning fungerar. Föreningen har avtal med Jidstrands Entreprenad som plogar vägarna vid ca 10 cm snödjup eller drivbildning. Sandning sker på beställning då Eknäs har långa vägar och kostnaden lätt kan dra iväg vid upprepad sandning en isig vinter. Kontakta vägansvarig Olof Torvestig om sandning behövs.

Vi vill även uppmana boende att beskära kvistar och grenar som kan ha växt ut från tomten eller växer i diket vid sin tomtgräns. Det är viktigt att hålla efter sly för sikten och för att avrinning ska fungera.

 

Grönområdet
Som flera sett och påpekat har under september några träd blåst ner på våra allmänningsområden. En samlad insats att hand om vindfällen kommer ske under vintern.

Vill även påminna om den ordning vi har att om någon vill ta ner ett träd på allmänningsmark ska först en kontakt tas med grönområdesansvarig Per Clevenhag. Står trädet nära annan fastighetsägare ska även den kontaktas. Eventuella kostnader tas direkt med entreprenören. 

Har ni tankar på tex gallringsbehov eller andra insatser i allmänningsområdena får ni gärna kontakta grönområdesansvarig eller styrelsen, där vi sedan kan planera och budgetera åtgärderna.

 

Strövområdet skogen
Allt virke efter stormen Alfrida är bortforslat från Nordanviksängen, kvar återstår rishögarna som tas när säsongen för fjärrvärme och eldning med flis nu snart kör igång. I skogen återstår återställningsarbeten av körskador och diken vilket är planerat att ske nu under höst/vinter. Även området som använts på ängen kommer att städas upp och snyggas till.

Våra färgmarkerade stigar är framkomliga och under september har vi förbättrat snitslingen av främst gula och blå stigen. Det finns också planer på en ny sträckning av röda stigen (som förstördes av stormen) från södra hörnet av Nordanviksängen söderut förbi ett vackert stenröse och sedan ansluta till blå stigen.

Under vintern kommer gallring ske i skogsområdet söder om Hästviksvägen 8-16. Även i områdena söder om Nordanviksängen och mot Hästviken kommer röjning ske.

Styrelsen vill särskilt uppmana till vaksamhet med granar som drabbats av röta. Dessa är försvagade och kan blåsa omkull vid kraftiga vindar. Drabbade träd kan kännas igen genom rotansvällning (stammen är lite grövre första halvmetern från marken) och även kådutfällning.

De kan även ha en grå/vit ”kjol” längst ner på stammen. Titta till om ni har drabbade granar på tomten eller strax intill för att undvika olyckor.

 

Jakt och viltvård
En större grupp med vildsvin har setts i området runt Granö. Jaktlaget arbetar nu aktivt med olika insatser. Styrelsen har beslutat att utöka med ytterligare jakttorn i området vid den stormfällda skogen. Jakt sker som tidigare endast vardagar, och skyltas alltid på anslagstavlan i fyrvägskorsningen.

Under sommaren har flertalet observationer av minkar gjorts längs våra strandlinjer och styrelsen har därför placerat ut minkfällor. Dessa är av typen slagfälla som direkt avlivar djuret när det kommer in i lådan. Minkarna har ökat kraftigt i skärgården och äter fågelägg/fågelungar och har inga direkta fiender. Kika gärna in i fällorna när ni passerar dem, och ser ni någon mink är det fint om ni rapporter till Peeter Aspe.

 

Höstarbetsdag 2 november
Lördag den 2 november kör vi höstens arbetsdag, med avslutande korvgrillning! Kom gärna och hjälp till med några av de planerade insatserna:

  • Badbryggan behöver flyttas in i den skyddande Kråknäshamnen
  • Spången ut mot bryggan i Nordanviken ska bytas ut till vinterspången.
  • Skräpplockning längs med våra stränder, främst från Nordanviken norrut och runt Kråknäsudden och mot Nelkudden.
  • En större rishög vid Kråknäshamnen/vid spången behöver eldas om det är lämpligt väder.
  • Även ris ute på Kråknäsudden efter vindfället behöver dras in till rishögen.
  • Om tid finns är det även bra att beskära/klippa buskar/grenar på Kråknäsudden för bättre framkomlighet och att det ser trivsamt ut
  • Bänken längst ut på Kråknäsudden har gått sönder pga ett vindfälle och behöver en ny bräda till ryggstödet.

Har ni egna förslag på insatser går det bra att stämma av det med respektive områdesansvarig innan höstfixardagen. Samling vid fyrvägskorsningen kl 10:00. Traditionell korvgrillning hos familjen Doverfelt, Hemgärdsvägen 4, vid cirka 12:30-13:00

 


Hösthälsningar från Styrelsen

 

Kontaktuppgifter till Styrelsen


Nyhetsbrevet når alla boende i Eknäs samfällighet genom epost eller post.

Vill ni uppdatera era uppgifter mejlar ni direkt till info@eknas.org​

www.eknas.org

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter