Nyhetsbrev från Torsby Utveckling AB och Torsby kommun

Hej företagare! Här kommer samlad information från Torsby Utveckling AB och Torsby kommuns näringslivsavdelning.


Information från Region Värmland om omställningscheckar

Omställningscheckarna riktar sig till företag med upp till 49 anställda och varje enskilt företag kan ansöka om maximalt 150 000 kronor. Region Värmland står för 80% av kostnaden och fördelar totalt 15 miljoner i satsningen. 

Omställningscheckarna riktar sig till företag i Värmland.

Företag kan använda checken till utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Bland annat rör det sig om strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Stödet kan även användas för att finna nya marknader eller ta tillbaka marknader som försvunnit i samband med krisen.

Det går att ansöka till och med 30 september.

Här kan du läsa mer om omställningscheckarna:

https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/projektmedel/regionala-foretagsstod/omstallningscheckar/

Ta kontakt med Torsby Utveckling AB (Tuab) om du vill ansöka.

Om ditt företag vill ansöka, vill vi att du tar kontakt med Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare på Tuab, innan du skickar in ansökan. Detta för att ansökan ska bli så komplett som möjligt och för att hålla ner tiderna för hantering och handläggning hos Region Värmland.

Kontaktuppgifter:

Ingela Bönström Brusgård

E-post: ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se eller telefon: 076-801 61 75 


Årets företagare i Torsby 2020

Företagarna vill inspirera och lyfta fram de som varje dag bidrar till att skapa ett bättre Sverige. Därför utses varje år Årets Företagare rumtom i hela landet.

Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare.

Nu har du chansen att bidra genom att nominera din favorit till att bli Årets Företagare i Torsby.

Läs mer på: 

https://www.foretagarna.se/nyheter/varmland/2020/maj/nominera-arets-foretagare-i-torsby/


Hållbar Handelsutveckling i staden 2.0

Vill du ha stöd och inspiration kring digitalisering, onlineförsäljning och nya butikskoncept?

Inom projektet Hållbar Handelsutveckling i staden 2.0 erbjuds du som företagare inom handeln samt fastighetsägare med kommersiella lokaler, kostnadsfritt stöd i form av workshops, seminarier och individuell rådgivning.

Kontakta Ingela Bönström Brusgård, näringslivsutvecklare på Tuab, för mer information.

E-post: ingela.bonstrom.brusgard@torsby.se eller telefon: 076-801 61 75


Företagsinformation

På Torsby kommuns hemsida finns information till dig som företagare med anledning av Coronaviruset.

Ta del av sidan via denna länk:

https://www.torsby.se/omsorghjalp/tryggochsaker/dinsakerhet/coronavirus/coronainformationforforetag.4.511750ff170f456704d99e2.html


Kontakta oss om du har några funderingar

Anna-Lena Carlsson, VD, Torsby Utveckling AB, anna-lena.carlsson@torsby.se 076-816 57 42

Eva Larsson, näringslivschef, Torsby kommun, eva.larsson@torsby.se 070-212 54 57

 


Följ oss i sociala medier

facebookinstagramhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är med i Torsby kommuns företagsregister Business Update.  Meddela oss om du inte längre vill ha dessa utskick, tuab@torsby.se.