NYHETSBREV DECEMBER 2018


VI ÖNSKAR EDER ALLA EN FRÖJDEFULL JUL OCH ETT GOTT NYTT 2019!  

 

Juliga hälsningar

Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare

Åsa Gertling, näringslivssamordnare

Bahia Shoucairy, praktikant Folkuniversitetet

 

Näringslivsenheten Forshaga kommun


Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Lagkravet på att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor lever inte upp till lagkraven.

Via denna länk kan du läsa mer om hur du förbereder dig, du kan t ex se en informationsfilm.


Ny yrkesvux ska generera arbetskraft till industrin

Det råder stor brist på yrkesutbildade medarbetare inom industrin i länet och för att möta behovet erbjuds nu en ny yrkesutbildning med ett innehåll som ska motsvara industrins behov.

För vuxna som vill satsa på att utbilda sig inom industrin kommer nu en ny utbildning att starta, Industri bas på 700 gymnasiepoäng.

Industrin har tillsammans med länets kommuner och Region Värmland gått samman för att få igång utbildningarna. Inför 2019 finns en målsättning att kunna erbjuda 60 platser och utbildningen kommer starta upp vid flera tillfällen under året med start i januari.

Det är i kommunerna Arvika, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn och Sunne som personer kommer att utbildas, både i skolor och i industrin, via yrkescenter. Alla sexton kommuner i Värmland ingår i projektet.

Till en början erbjuds en industriell basutbildning som är 35 veckor och då ingår praktik i ett företag i deltagarnas hemkommuner. Man kommer även kunna  bygga på sina baskunskaper med en specialisering via påbyggnadsutbildningar som då är 15-30 veckor långa.

Läs mer om yrkesvux Industri bas här


Save the date! - Näringslivsdag 13 februari

Just nu planeras det för fullt för 2019 års näringslivsdag! Den 13 februari bjuds det lokala näringslivet in till en eftermiddag med företagsstödjande aktörer med olika inriktningar och spetskompetenser.

Vi vill kunna erbjuda besökarna möjligheten att på ett enkelt sätt skapa kontakt med olika organisationer.  Näringslivsdagen kommer ha extra fokus på långsiktig kompetensförsörjning och då med inriktningen mångfald och jämställdhet men självklart är alla frågor från er företagare lika välkomna.  

Plats: Forshaga eller Deje (lokal meddelas senare).  
Tid:
onsdag 13 februari 16.00-ca.20.30

Preliminärt program:
16.00-18.00 Mässan håller öppet
18.15-19.00 Mingelmat  
19.00 -ca 20.30 Föreläsning "Jämställdhet - en lönsam affär" med Pär Lärkeryd, VD Norra Skogsägarna

Anmälan till mingel och föreläsning sker till asa.gertling@forshaga.se senast fredag 8 februari. Medverkan är kostnadsfri!


Nominera till näringslivsrådet

Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där alla företagare kan vara med och påverka Forshaga kommuns utveckling. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.

Näringslivsrådet ska bestå av förtroendevalda och tjänstemän från Forshaga kommun och representanter från näringslivet i kommunen.

Rådets medlemmar blir invalda inför varje ny mandatperiod och nu är det därför dags att påbörja en ny nomineringsprocess.

Vill du nominera dig själv som företagare eller en företagarkollega till en av platserna? Maila då linda-marie.fors@forshaga.se senast 14 januari. Du kan läsa mer om Näringslivsrådets arbete här


Positiv händelse

Det händer mycket spännande i det lokala näringslivet och ett exempel är Deje Verkstad AB som under året har investerat 10 miljoner kronor i en uppdatering av maskinparken samt byggt om delar av lokalerna. Ägaren Thomas Lindquist berättar:

-Det är ett nytt fräsverk med större arbetsområde för att kunna bearbeta stora detaljer som våra kunder efterfrågar. Den är dessutom med senaste tekniken för att hänga med i framtiden!  

Foto: Deje Verkstad AB


Företagsbesök 2019

Företagsbesök hos Coop i Skived, fotograf: Åsa Gertling
Företagsbesök hos Coop i Skived, fotograf: Åsa Gertling

Näringslivsenheten besöker kontinuerligt företag runt omkring i kommunen för att skapa dialog och diskutera möjligheter och utmaningar i olika branscher och för företag generellt.

Ibland genomför vi besöken tillsammans med andra tjänstemän och ledande politiker men självklart också själva inom enheten.

Är det så att du önskar besök från oss? Kanske har du någon specifik fråga du vill diskutera? Hör  av dig så bokar vi in en passande dag.

Linda-Marie: linda-marie.fors@forshaga.se eller 054-17 21 30

Åsa: asa.gertling@forshaga.se eller 054-17 23 10

 

 

Sent with Get a Newsletter