Information från Europaforum Småland Blekinge Halland 2017.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Save the date!

Europaforum
Småland Blekinge Halland
f
redag 12 maj 2017

Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar, vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå. Det handlar om till exempel nya villkor för EU-finansiering, behov av samverkan för att klara kompetensförsörjningen samt ökade krav på hållbarhet med anledning av Agenda 2030. Dessutom måste vi förhålla oss till förändrade politiska strukturer både inom EU och i omvärlden.

Vart är EU på väg och vad innebär det egentligen för aktörer i kommuner och regioner? Vid Europaforum Småland Blekinge Halland 2017 lyfter vi dessa frågor genom intressanta föredrag och spännande diskussioner med politiker, forskare och sakkunniga.

Datum: fredag 12 maj 2017

Plats: Elmia Kongress- & Konserthus, Jönköping

Boka in fredag 12 maj redan nu, program och anmälan återkommer vi med. Sprid gärna vidare till kollegor och andra intresserade. Välkomna!

För mer information, kontakta Sofia Wixe, Regional utveckling, Region Jönköpings län: 070-358 73 35, sofia.wixe@rjl.seDu får denna information eftersom vi hoppas att du är intresserad av att komma till Europaforum Småland Blekinge Halland 2017. Vill du inte få mer information om detta event, klicka här.