Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 1/2015

För ett år sedan, den 4.2.2014, grundades August Ludvig Hartwalls stiftelse. Alla ättlingar i rakt nedstigande led till August Ludvig Hartwall i femte och sjätte generationen skrev då under stiftelseurkunden och godkände samtidigt stiftelsens stadgar.

 Stiftelsen har som ändamål att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsens ändamål är också främjandet av ren miljö.

 Till stiftelsens första styrelse valdes Maria Bondestam, Henrik Therman, Alexandra Tallqvist, Vladmira Belik, Pia Hartwall, Susanna Tallqvist och Pia Alsi. Inom styrelsen valdes Pia Alsi till ordförande och Henrik Therman till vice-ordförande. Under årets lopp har stiftelsen haft åtta styrelsemöten.

 

Logon och hemsidan tar sin form

 Det har jobbats en hel del med hemsidan och logon under det första året. Logon är färdig, men hemsidan är ännu under arbete och färdigställs under våren 2015. Hemsidan hittar du här.

 

Händelserikt och aktivt första år 

Stiftelsen ordnade i samarbete med Eva Ahlströms stiftelse 30.9 en kväll kring temat ”socialt ansvar”. Inbjudna var styrelserna för bägge stiftelser, Eva Ungdom och Hartwalls Next Gen. Sammanlagt deltog 17 personer och kvällen var lyckad och mycket uppskattad av alla.

 Stiftelsen deltog 1.10.2014 i Finlands första stiftelsedag. Stiftelsens styrelse deltog under årets gång i olika uppsättningar i Nordeas stiftelseseminarium, John Nurminen fondens Rädda Östersjön kryssning till Gråhara och Sveaborg och SOS-Barnbyarnas seminarium.

 Stiftelsen samlade ihop julklappar till 33 barn och ungdomar som bor i Lahdenpohja barnhem i Ryssland.

Styrelsen

God Jul Önskar Lahdenpohja barnhem

I januari 2015 besökte stiftelsen tillsammans med familjen utställningen Helande Vatten. Under rundturen fick man bekanta sig med vattnets historia, besöka Hartwalls nostalgiska vattenkiosk, ta del av Hartwalls tidiga historia, besöka kurorter och badinrättningar samt mycket annat roligt. Läs mera här.

 

Donationer 2014

Stiftelsen beslöt att år 2014 dela upp sina donationer i två teman ”Understöd till familjer och personer i behov av hjälp” samt ”Främjandet av ren miljö”. Allt som allt delade stiftelsen ut 100 000€ år 2014 för att stöda verksamhet av denna karaktär, 65 % till ”understöd till familjer och personer i behov av hjälp” och 35 % till ”Främjandet av ren miljö”.

 

Kommande händelser

Cafe´ Mehuhetki ordnas på restaurangdagen 16.5 i närheten av Havsgatans lekpark i Helsingfors. Pengarna som förtjänas går oavkortat till Nya Barnsjukhuset 2017.

Hartwalls vattenkiosk på utställningen Helande Vatten

Cafe´Mehuhetki 2013

Donationer 2014

Om du vill veta mera om våra donationer under år 2014, klicka här.

 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.