Nyhetsbrev nr 3, från Seniorkonsult Direkt i juni 2016.  Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi välkomnar två nya specialister i nätverket

Kommunikationsstrateg Karin Falkeström, Lyssna Kommunikation. Karin har magisterexamen i strategisk kommunikation och 20 års erfarenhet av att leda, planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser. Hon äger en tydlig ledarstruktur, har god förmåga att utvärdera och är en duktig mötesfacilitator. 

Illustratör Annsofi Ericsson PetriniEkografill, inkluderar allt från detaljerad formgivning med omsorg om detaljerna till fria idéillustrationer med flödigt tusch eller collage. Det kan vara tidskriftslayout och illustrationer, företagsprofiler och logotyper, affischer, foldrar annonser, programböcker med mera. Annsofi kan formulera ett budskap i bild på ett mångfacetterat sätt, ta fram illustrationer med en hög igenkänningsfaktor och formulera ett slagkraftigt bildbudskap.


Du förstör vår relation!

Så heter den svenska boktiteln som nu lanseras av Seniorkonsult Direkts relationsexpert Eva Berlander. Boken ges ut av förlaget Buena Vida och släpps i bokhandeln den 27 juni.

Boken är skriven av de tre internationellt erkända relationsexperterna Eva Berlander, Pat Love och Kathleen McFadden och ger lösningar på de 20 vanligaste relations-problemen.


Något nytt på gång?

Har du också någonting spännande på gång? Meddela oss gärna. Det kan vara allt ifrån kurser, föreläsningar, boklanseringar eller annat. Vi lägger då in informationen om aktiviteten under fliken "Aktuellt" på webbplatsen.

Sprid gärna information om vårt nätverk till andra duktiga specialister som uppfyller kriterierna för att vara med. 

Ett enkelt sätt är att använda vår digitala uggla på din egen webbsida med länk till seniorkonsultdirekt.se.

Läs mer nedan om hur du gör det.


Ökad synlighet

Så här kan du öka trafiken till din presentationssida: 

  1. Välj färg på den digitala uggle-symbolen som du fick i ditt välkomstmejl.
  2. Spara den i formatet 40 x 35 pixlar.
  3. Ladda upp den till din egen webbplats, i sociala medier etc. och länka till Seniorkonsult Direkts webbplats 

Ju fler vi blir som använder ugglesymbolen, desto snabbare ökar vi vår synlighet och trafiken till vårt nätverk.

Nedan några exempel på hur det kan se ut:


Njut av sommaren!

hälsar Eva och Pia,

Seniorkonsult Direkt

Sara: "Lyssna inåt och gör mer av det du mår bra av"

I vårt nätverk av duktiga specialister, ingår Sara Johansson, som är expert på krisstöd.

 

Vi frågade henne om råd i en krissituation, om människor generellt blivit bättre på att hantera kriser samt om människor i skilda delar av världen är bättre på att hantera kriser med hänsyn till sina tidigare krisupplevelser:

 

  • Om du bara fick ge ett råd till personer i en krissituation, vad skulle det vara? Lyssna på hur det känns inuti. Gör mer av det som får dig att må bra. Försök att om möjligt begränsa det som stressar dig och får dig att må dåligt, till exempel att ständigt berätta om jobbiga detaljer i själva händelsen. Det finns många myter om hur man "ska" reagera efter en svår händelse eller när man sörjer. Till exempel att man måste "sörja färdigt" eller att alla måste berätta om jobbiga detaljer i det akuta skedet. Detta är myter och inte modern kunskap om vad som hjälper. Det finns många olika vägar till återhämtning. Lyssna på vad som känns rätt för dig. En del vill berätta om sina känslor och intryck ganska tidigt under händelsen. Andra vill klappa sin hund, vara ute i skogen eller skriva. Några vill berätta först många år efter händelsen. Forskning visar att det är möjligt att återhämta sig lika bra, oavsett vilket av dessa sätt man väljer. Det är viktigt att människor som varit med om något svårt får reda på det. Att man vill prata mycket om en händelse och nästan inte kan tänka på något annat är ofta ett uttryck för att man är starkt stressad och behöver få ett inkännande stöd.
  • Har vi människor generellt sett blivit bättre på att hantera krissituationer i och med all information om olika krissituationer som vi dagligen möter genom massmedia? Både och. Information ger möjligheter att förstå och dela på nya sätt. Det är bra. Men informationen är sällan proportionerlig och kan ge intrycket av att världen blivit sämre och sämre. Det är inte bra. Mycket i världen har faktiskt blivit bättre: alltifrån bättre överlevnad för små barn till en större medvetenhet om sorg och påfrestning.
  • Har du genom ditt arbete märkt att människor i skilda delar av världen är bättre på att hantera kriser, ex vis att människor i länder där det oftare inträffar tråkiga saker, bättre kan hantera det? Både ja och nej. Vi har en stor tilltro till att samhället ska hjälpa oss. Jag tycker det är bra och i grunden samhällets roll. Däremot är vår kultur ganska individualistisk, vi ligger nästan utanför skalan när det gäller det. Det är väldigt fint i Sverige att "klara sig själv" och "inte behöva hjälp". Det börjar redan när vi föds. Medan närhet till det nyfödda barnet är självklart för många på jorden är bland det finaste man kan ha i Sverige ett spädbarn som sover självt och som inte "behöver" närhet. Vi människor behöver varandra. Jag skulle önska att vi kunde förstå och våga vara mer humanistiska, men känner samtidigt stor tilltro och glädje i att kunna påverka just den utvecklingen när jag föreläser. Det som driver mig är att förändra, jag vill vara en röst för dem som själva inte har orden.

Sara Johansson driver företaget Creative Mammals tillsammans med Helena Hermansson.

 


Få svenskar engagerade i arbetet...

Få svenskar är verkligt engagerade i en vanlig organisation.

Enligt en Galllup-undersökning 2013, "State of Global Workforce, tillhör 16 % gruppen "Engagerade". En grupp som arbetar med passion, bidrar med idéer, tar intitiativ och driver utvecklingen framåt. 

73 % tillhör gruppen "Oengagerade". Denna grupp har "checkat ut". Halvsover genom arbetsdagen i väntan på fika/helg. Lägger tid men inte energi eller passion i arbetet. Håller sig i bakgrunden. 

Slutligen tillhör 11 % gruppen "Aktivt oengagerade". Är inte endast missnöjda; de agerar ut sitt missnöje. Underminerar dagligen sin organisation genom handling.

Ovanstående summering är hämtat från ett föreläsningsmaterial av Erik Fernholm, expert inom kognitiv neurovetenskap och lyckoforskning.

Kontaktuppgifter till Erik för dig som vill veta mer, hittar du här

 


Seniorkonsult Direkt är ett rikstäckande nätverk av erfarna specialister som alla är egenföretagare med minst tio års erfarenhet inom sin specialistkompetens. På seniorkonsultdirekt.se nås specialistkompetens snabbt.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i  Seniorkonsult Direkt eller för att du har visat intresse för nätverket Seniorkonsult Direkt. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter