Ser medelandet konstigt ut? Klicka här för att se det i webbläsaren.

Nätverksträff 6 november

Välkomna på Energiintelligent Dalarnas nätverksträff den 6 november, klockan 13-16, i Falun på Folkets hus. På denna träff diskuterar vi bland annat energieffektiv renovering och hållbart boende. Anmälan sker via hemsidan.


Möten inom EID

Styrgruppen har haft två möten och samordningsgruppen har haft ett möte under sommaren och början av hösten. Man har bland annat diskuterat kandidater till Dalapiloter och Energiseminariet 2015. På senaste styrgruppmötet presenterades även resultat från projekten MountEE, GREEN2020 och BEE (läs mer i protokollet samt nedan).

Styrgruppens mötesprotokoll hittar du här.

Samordningsgruppen mötesprotokoll hittar du här.

Möten inom nätverk och processer:

Den under året nystartade samverkansgruppen Hållbara energisystem har haft ett seminarium om primärenergi. Dokumentation från seminariet hittar ni här. Protokoll från gruppens möten hittar ni här.

Det har även hållts ett möte med de stora industrierna i länet. Syftet med mötet var att ge industrierna möjlighet att lyfta gemensamma frågor, utbyta kunskap och hitta möjliga områden att samverka kring. Minnesantecknignar och presentationer från mötet hittar ni här.


Ett axplock av pågående projekt

Vi möts resfritt - Projektet börjar nu ge resultat. Många kommuner har nu börjat använda sina videorum. Ett oväntat resultat är att det är socialförvaltningarna som är de största användarna av systemen i många kommuner. 

MountEE - är ett Europeisk projekt med syfte att stödja kommuner i att bygga och renovera energismart och att använda hållbara material. Inom ramen för projektet är två skolor, en förskola och ett flerbostadshus med som pilotprojekt i länet. Läs mer här. 

Branschvis energieffektivisering (BEE) -Projektet har nu fått ihop 140 företag från 15 olika branscher som kommer genomföra energikartläggningar. Kartläggningarna och spridning av resultatet pågår. Läs mer här.

Next Horizon - är ett projekt där högskolan tillsammans med många andra aktörer i länet tar ett samlat grepp kring att skapa en öppen innovationsarena som är världsledande på vissa områden av smart energieffektivt samhällsbyggande. Kraftsamlingen ska göra att regionen hävdar sig bättre i en europeisk konkurrens om forskning- och utvecklingsmedel inom Horizon 2020. Läs mer här.

Boka in 5 maj!

Då ordnas nämligen 2015 års energi- och klimatseminarium på Galaxen i Borlänge. Mer information och inbjudan kommer senare. 


Hållbara event

Inför skid-VM i Falun 2015 är energi- och miljöambitionerna höga. För att lyfta dessa frågor ytterligare arrangeras en konferens om hållbara event den 28 januari. Mer info och anmälan hittar du här.


Kalender!

Nu försöker vi hålla kalendern på hemsidan uppdaterad. Tipsa oss om energi- och klimatrelaterat evenemang.


Energistatistik

IEA har tagit fram en app med all världens energistatisk. Key world statistics 2013 finns nu, 2014 kommer inom kort. Finns till både Iphone och andriod.


GREEN 2020

LED-belysning i slalom-backarna, anpassade skidbussar och snö-kanoner med halverad energianvändning. Det är några konkreta exempel på vad projektet GREEN 2020  som avslutas i dagarna har lett till. Läs mer om projektet här.


Grönare vägval

Projektet är avslutat men möjligheten för företag att erbjuda sina anställda resekort med netto-löneavdrag finns kvar. Läs mer här.

Mer information hittar du på Energiintelligent Dalarnas hemsida.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är med i nätveket Energiintelligent Dalarna.
Avregistrera mig från nyhetsbrevet.