Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev Mars 2021

Tiden går fort och det är åter dags att se tillbaka på ett år. Många av oss som jobbar som KSO sitter och arbetar med årsredovisningen tillsammans med våra tjänstemän. Så är det också för mig i Herrljunga där jag varit kommunstyrelsens ordförande under den senaste mandatperioden.

Självklart överskuggades år 2020 av pandemin och dess effekter, det dagliga arbetet har måst gå vidare, många möten har genomförts digitalt tack vare ett bra fibernät och goda uppkopplingar. Vi har lyckats att låta medarbetare och politiker jobba hemifrån och troligen minskat smittspridningen. Många har inte den möjligheten på grund av bristfällig uppkoppling och dåligt nät, men SmåKom jobbar för att en fullgod fiberutbyggnad skall ske i hela vårt land, det borde vara en självklarhet.

En annan viktig fråga som SmåKom vid varje styrelsemöte har på agendan är strandskyddsfrågan, som min kollega i styrelsen nämnt i tidigare nyhetsbrev. När kuster och storstäder är bebyggda till över 50 % vore vi småkommuner glada om vi kunde få bygga 4–5 % kring våra sjöar och vattendrag. Jag är övertygad om att alla vill vårda de vackra nära vattendragen, men det finns också en önskan att kunna använda vackra miljöer för att växa och överleva.

Att mindre kommuner är mer effektiva har visat sig i en rapport som gjorts om just detta på uppdrag av Finansdepartementet. Effektivitet är enkelt uttryckt så mycket nytta för medborgarna som möjligt för pengarna. Det är dags att radera kommunsammanslagningar som patentlösningen för att hantera framtida utmaningar. Samarbete är en lösning och där finns SmåKom som viktig partner.

Välkommen att kroka arm med oss!

Gunnar Andersson, Herrljunga styrelseledamot i SmåKom

Årsstämma 21 april 2021

Onsdagen den 21 april kl. 15.00 håller SmåKom digital Årsstämma för sina medlemmar. Anmälan görs via e-post till charlotta@smakom.se, anslutningslänk (Zoom) till stämman skickas ut den 19 april. Vi hoppas att så många som möjligt anammar inbjudan och väljer att delta.

Dagen efter årsstämman, torsdagen den 22 april, kommer vi att erbjuda våra medlemskommuner två kostnadsfria webbinarium.

Kl. 09.00-10.15
föreläser SKR´s chefsekonom 
Annika Wallenskog
om de ekonomiska utmaningar som kommunerna kommer möta de närmsta åren.

Kl. 11.00-11.45
föreläser riksdagens talman 
Andreas Norlén
om demokratins betydelse för svensk politik, igår, idag och i framtiden.

Antal deltagare är begränsat, medlemmar som deltar på årsstämman har företräde till våra webbinarier. Inbjudan med anmälningslänk skickas ut till våra medlemmar under vecka 12. 


Aktuella utredningar

Just nu ägnar vi mycket tid åt att läsa utredningar och promemorior. Vi prioriterar främst de som vi anser har störst betydelse för våra medlemskommuners verksamhet och utmaningar.

Under våren kommer vi lämna remissvar på följande pm och utredningar:

  • Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (PM Dnr: Fi2021/00551) Svarsdatum 14 maj 2021.
  • Bygg och bo till lägre kostnad (SOU 2020:75) Svarsdatum 23 april 2021.
  • Tillgängliga stränder (SOU 2020:78) Svarsdatum 3 maj 2021.

Våra medlemskommuner kommer få tillgång till våra remissvar så snart de är författade och fastställda av styrelsen.


Webbinarium med SKL Kommentus

Tisdagen den 30 mars kl. 14.00-15.00 anordnar SmåKom tillsammans med
SKL Kommentus ett webbinarium om upphandling av digitala tjänster. 

Peo Bengtsson och Per Zackrisson presenterar vilka avtal kommunerna kan ta del av och nyttja. 

SmåKoms medlemmar deltar kostnadsfritt, begränsat antal platser, först till kvarn!

Sista dag för anmälan är den 26 mars.

ANMÄL DIG HÄR!


Aktuell Hållbarhets kommunenkät 2021

SmåKom´s ordförande och verksamhetsledare träffade, tillsammans med Terese Bengard (verksamhetschef för Hela Sverige ska leva), Catrin Offerman, ansvarig för kommunenkäten på Aktuell Hållbarhet, digitalt den 18 februari.

Anledningen till mötet var främst att Terese uppmärksammat enkäten och var fundersam över hur relevanta frågorna i enkäten är för mindre kommuner och landsbygdskommuner. Bland annat efterfrågas främst strategidokument före verksamhet, begrepp som stad, stadsplanering och akademi används frekvent och när man sammanställer enkäten görs ingen analys av de svar man har fått in. Utifrån enkätsvaren koras Sveriges miljöbästa kommun.

Vi lyfte fram våra åsikter och förklarade att i flera mindre kommuner bedrivs samverkan när det gäller hållbarhetsfrågor. Det är få av våra medlemskommuner som har en egen miljöstrateg. Med detta i åtanke tror vi att den här enkäten blir obesvarad eller endast delvis besvarad i flera mindre kommuner och därmed blir undersökningen inte rättvis för att utse Sveriges miljöbästa kommun.

Svarar din kommun på den här enkäten? Har vi rätt eller fel i våra antaganden?
Dela gärna med dig av erfarenheter och åsikter till charlotta@smakom.se.

Här kan du läsa frågorna i årets enkät.


På gång i SmåKom

Riksdagen

Inom ett par veckor drar vi igång vårens dialogmöten med våra riksdagskontakter, ett av våra mest betydelsefulla och intressanta uppdrag. På agendan står bland annat strandskydd, vindkraft, utjämnings-systemet och utlokalisering av statlig service.  

VA-gruppen

Sex kommuner har anmält representanter som kan tänka sig att ingå i en arbetsgrupp med uppdrag att titta närmare på VA-frågan i våra medlemskommuner. I dagsläget försöker vi hitta en tid för ett digitalt möte där vi ska gå igenom styrelsens förslag till direktiv och diskutera hur vi går vidare med arbetet.


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.