Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Eget klubbprojekt?

Vill din klubb ha ett eget internationellt projekt? Det övergripande målet för Rotary är ju att göra aktiv skillnad, hemma och i världen. Ett sätt att göra detta är att stödja ett projekt genom Rotary Doctors. Klubben får feedback med bilder och små filmer om vad som händer, om resultatet och om hur pengarna används.

Hälsokampanj som projekt, barn får behandling mot jiggers.
Eget projekt: hälsokampanj mot jiggers.

Det finns olika projekt att välja mellan, barn- och mödravård, vattenprojekt, utbildning av byhälsovolontärer eller speciella hälsokampanjer. Alla projekt genomförs i nordvästra Kenya, i områden speciellt utvalda på grund av stora behov av hälsovårdsinsatser. 


Kvinnoprojekt startar igen

Projektet som fokuserar speciellt på kvinnors hälsa i North Pokot fick sättas på paus i och med restriktionerna pga. corona. Nu har det kunnat startas igen. Kvinno- och mansgrupper är aktiva för att förändra traditioner och inställningar till preventivmedel, tonårsgraviditeter, könsstympning och förlossningar med utbildad personal. Nu ska de besöka hushåll för att diskutera dessa frågor.

Kvinnogrupper har organiserats för att förbättra kvinnors hälsa.
Medlemmar i en av kvinnogrupperna i Kasie

September 2020

Insamling till Lars Braws minne fortsätter

Lars Braw, Rotary Doctors grundare, skulle i år fyllt 100.
I hans minne samlas gåvor in till stöd för vaccinations-verksamhet.

Brunn som ett eget projekt.
Eget projekt: för rent vatten

Till alla i klubben?

Vi kan skicka detta nyhetsbrev till alla medlemmar i er klubb om er styrelse så beslutar. Informera: info@rotarydoctors.se  


Nya beslut

Genom att klicka på länken här nedan kan du se vilka beslut som Rotary Doctors Sweden's styrelse tog vid dess sammanträde i september. 


Bästa klubbar

Största gåvogivare bland Rotaryklubbar förra månaden var: Orust RK, 15 000 kr, Falkenberg-Herting RK, 14 099 kr, Bjuv RK, 2 850 kr. Tack till dessa och alla andra gåvogivare. 


Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn tel: 0383-46 74 80 
info@rotarydoctors.se, www.rotarydoctors.se      
SWISH 900 4722, bankgiro 900 4722

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är Rotarymedlem. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.