Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev maj 2020


NSPHiG lanserar ett nyhetsbrev!

Det här är den första utgåvan av nyhetsbrevet. Du får det för att du är aktiv inom NSPHiG eller en av våra medlemsföreningar.

I nyhetsbreven, som kommer ut en gång per månad, får du information från styrelsemöten, inbjudningar till aktiviteter och föreläsningar och annan information som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan själv tipsa om saker som ska stå med i nyhetsbrevet, se längst ner på sidan för mer information om det.


Med anledning av coronaviruset

Det har nu gått flera veckor sedan vi fick börja ändra våra liv och beteenden för att minska smittspridningen i samhället. Vi får öva oss i tålamod och förmåga till förändring både privat och i arbetslivet - förändringar som innebär att vi inte kan träffa familj, vänner, arbetskamrater och andra på samma sätt som tidigare. Vi blir allt mer uppfinningsrika i vår sociala distansering. Med dagens teknologi kan vi ses på olika sätt och närsomhelst. Men visst saknar vi stunder då vi inte behöver tänka på det anvisade avståndet och möjlighet till en kram vid tillfälle? Vi får hålla ut och tillsammans ska vi klara detta.

Många har vittnat om att den uppkomna situationen skapar oro för många människor och grupper i samhället. NSPHiG:s föreningar är en del av den grupp av personer som är extra sårbara i tiden som råder nu. Oro och ångest är en del av mångas vardag och det är av extra vikt att hålla fast vid struktur och rutiner. Ta hjälp av andra, prata om det som oroar! Om du känner dig extra orolig under den här perioden kan du få tips och råd hos exempelvis Röda Korset.

Ta hand om er och varandra!


NSPHiG:s verksamhet - hur jobbar vi nu?

På kansliet har vi sedan länge ställt om vår verksamhet efter den rådande situationen. Verksamheten fortgår, om än på ett annorlunda sätt. De flesta möten och aktiviteter sker digitalt eller via telefon. Ett exempel på detta är Hjärnkoll, som har satsat på att göra ambassadörsfilmer och kommer att publicera dessa filmer på hemsidan och i sociala medier.

Brukarinflytandemöten sker i flera projekt digitalt, brukarrevisioner har kunnat genomföras via telefonintervjuer, Handbok i brukarinflytande skrivs färdigt under våren och handledningsmöten med Peer Supportrarna fortgår.


NSPHiG medverkar i en artikel

En artikel kommer att publiceras i maj/juni 2020 i ett temanummer av ”Health and Human Rights Journal”, Harvard University. Den är skriven av bland annat medarbetare på NSPHiG.

Artikeln undersöker effekterna av en pilotverksamhet (Att komma till sin rätt) som gjordes för att undersöka möjligheterna att arbeta människorättsbaserat i praktiken, bland annat inom psykiatrin I VGR.

Mer information om var du kan läsa artikeln kommer när den är publicerad.

Kort från NSPHiG:s årsmöte

NSPHiG:s årsmöte hölls den 23 april 2020 via telefon. Styrelsen konstituerades enligt följande:

  • Sonny Wåhlstedt fick fortsatt förtroende som ordförande
  • Nils Wikander valdes till kassör
  • Else-Marie Törnberg valdes till sekreterare

Samtliga tre personer utgör AU för 1 år framåt. Mer om mötet kommer i ett justerat protokoll.


Hjärnkolls kampanjdag 5 maj

Den 5 maj är en dag då Hjärnkoll landet över uppmuntrar människor lite extra att våga prata om psykisk ohälsa och hälsa. Prata med exempelvis en arbetskamrat, vän eller varför inte fråga en granne hur hen mår?

Hjärnkoll i VG kommer publicera en film där vår ambassadör Mohammad Haydar berättar om sin flykt från kriget i Syrien och sin första tid i Sverige. Vi kommer även att publicera en intervju med vår ambassadör Jimmy Nilsson som delar med sig av sina erfarenheter av spelberoende och hans resa mot ett spelfritt liv. Håll utkik på Hjärnkolls hemsida.

Du kanske vill dela med dig om dina tankar kring ämnet via Facebook, Instagram eller Twitter? Använd #5min#5maj #vågapratadagen5maj

Det våras för dialogpicknickar

Just nu planeras det för två dialogpicknickar i juni. Datum, tid och plats är inte spikat än, men information om det kommer.

Picknickarna sker i någon park eller liknande inom Göteborg. Anmälningsinformation kommer framöver.

Vad är en dialogpicknick?
En dialogpicknick är en picknick med tillhörande samtal och en gäst inbjuden.

Syftet är att skapa en öppen och delaktig mötesplats där såväl brukare som anhöriga och personal kan lära av varandras kunskaper och erfarenheter.


Vill du tipsa eller informera om något som händer i din förening och som berör NSPHiG:s övriga medlemmar?

Kontakta NSPHiG:s kommunikatör Lisa Vainio på lisa@nsphig.se.

Observera att deadline för tips om innehåll till nästa nyhetsbrev är den 20:e varje månad.


homepagefacebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en del av NSPHiG:s nätverk. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter