För att visa nyhetsbrevet i webbläsaren.

Mars 2020


Hej alla boende på Eknäs!

Under februari drabbades Blidö av stormbyar men skadorna verkar ha stannat vid ett fåtal träd som gått av/fällts främst i strövområdet. Vindarna hade en sydvästlig riktning vilket annars ofta är relativt skonsamt för oss.

Vattenståndet har i slutet av februari varit onormalt högt (över 100 cm) vilket lett till skador på bryggor runt om i skärgården. Tyvärr har gamla Nordanviksbryggan brutits av på mitten. Även bryggan vid bastun har släppt och lagt sig i strandkanten.

Den hittills milda vintern är positiv för föreningens snöröjningskostnader, men tyvärr ger det också väldigt mjuka och gropiga vägar i området, som kommer åtgärdas så snart vi kommit lite längre fram mot våren. Kör försiktigt så länge!

Nordanviksbryggan
Eftersom bryggan gått sönder kommer Olle Lönngren, som är ansvarig i styrelsen för Nordanviksbryggan, kontakta medlemmarna i gemensamhetsanläggningen för att hitta en lösning hur reparation/återbyggnad av Nordanviksbryggan ska genomföras. Det kan bli aktuellt med en tillfällig lösning med en mindre brygga till årets säsong för att senare ordna en mer permanent lösning. Har ni frågor redan nu kan ni i första hand vända er till Olle.

Rutin vid problem med vattenventil/post och sommarvattnet
Styrelsen vill förtydliga arbetsgången om någon får problem med sin vattenventil/post. Medlemmar i vinter/sommarvattenanläggningen kontaktar först vattenansvarig Maria Lungqvist med en felbeskrivning. Maria behöver först godkänna insatsen och meddelar därefter vår entreprenör. Efter det kontaktar medlemmen vår entreprenör direkt för att boka in reparation.

Information om när sommarvattnet sätts på återkommer vi med per mejl.

Grönområdet
Tänk på att eget ris som placeras på Nordanviksängen måste placeras på avsedd plats, längst ner vid vändplanen, markerad med två skyltar. Beställer ni hjälp med bortforsling är ni ansvarig för att entreprenören också lägger riset rätt. Viktigt att vi håller ihop riset till avsedd plats med tanke på den flisbil som senare kommer samt de återställningsarbeten som ska ske på ängen.

Strövområdet/skogen
Under hösten genomförde delar av styrelsen en inventering i skogen tillsammans med Skogssällskapet och vi hittade flera granbarkborreangripna granar. Insatser planeras under våren för att begränsa ytterligare skador. Även en del vindfällen som står farligt till kommer tas om hand och köras ut så snart markförhållandena tillåter.

Under vintern har undervegetationsröjning/slyröjning skett enligt den skogsbruksplan som styrelsen arbetar efter i områdena söder om Hästviksvägen tomt nummer 8-16, områdena söder om Nordanviksängen (gränsar till stormfällda området) och ett område ner mot Hästviken.

Den stora rishögen från Nordanviksängen har under vintern flisats och transporterats till värmeverket i Norrtälje för energi, vilket ger samfällighetsföreningen intäkter. Återställningsarbeten i skogen efter körskador från skogsmaskinerna har blivit försenade på grund av nederbörd och den milda vintern. Samma sak med återställningsarbetena på Nordanviksängen. Vi hoppas arbetena kan starta under våren men det blir efter samråd med entreprenör och kan komma ske även senare i år.

Jakt och viltvård
Några minkar har ännu inte fångats i samfällighetens fällor. Enligt rapporter från andra som använder minkfällor kan det ta rätt lång tid innan lukten av nytt trä försvinner och minkarna vågar sig in i fällan. Iaktta försiktighet med fällorna, titta gärna in om ni ser någon mink i dem när ni passerar (rapportera gärna till Peeter Aspe eller styrelsen), men peta aldrig och försök inte ladda om fällorna.

Vårens arbetsdag och korvgrillning blir 23 maj
Lördag den 23 maj är det dags för vårens arbetsdag, med avslutande korvgrillning! Mer information kommer i maj. Har ni tankar på några insatser utöver våra stående uppgifter får ni gärna kontakta styrelsen i god tid innan.

Årets föreningsstämma hålls den 13 juni
I juni håller Eknäs samfällighet årsstämma, och i år kommer den genomföras den 13 juni. Vi träffas hos familjen Thorsell vid Eknäs Gård. Sista dag för inlämnande av motioner är 30 april. Mer information kommer i kallelsen till stämman senare i vår.

 


Hälsningar från Styrelsen

 

Kontaktuppgifter till Styrelsen


Nyhetsbrevet når alla boende i Eknäs samfällighet genom epost eller post.

Vill ni uppdatera era uppgifter mejlar ni direkt till info@eknas.org​

www.eknas.org

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter